Jäsenkysely Kaatiksen peruskorjauksesta

Tämä kysely tehdään nimettömänä eikä vastaajien henkilöllisyys tallennu mihinkään. Jokaiselle käyttäjätunnukselle järjestelmä antaa yhden äänestyskerran, joten kukaan ei voi vastata useita kertoja. Kyselyn tulokset julkaistaan ennen vuosikokousta ja niiden tarkoituksena on ainoastaan auttaa kerholaisia tekemään päätös Kaatiksen peruskorjauksesta.

Kaatis 20 vuotta!

Kaatiksen kenttä otettiin käyttöön vuonna 1996 ja on ollut siitä lähtien 20 vuotta käytössä. Kentän nurmi on erittäin tuuhea koska multa on liian ravinteikasta. Tuuhea nurmi haittaa pienipyöräisten lennokkien toimintaa. Nurmen kasvua voi hillitä vain vaihtamalla mullan tilalle niukkakasvuisempaa maata. Kentän pinta on myös rikkoutunut roudan ja myyrien takia. Kentässä olevat kolot ovat rikkoneet laskutelinteitä ja potkureita. Kenttä on myös painunut alla olevan kaatopaikan tiivistymisen takia.

Peruskorjauksesta aloite

Vuosikokoukselle tehdään aloite siitä, että Kihu tekee Kaatiksen kentälle peruskorjauksen, jonka kustannukset ovat enintään 5000€. Nykyisen kentän keskelle ehdotetaan tehtäväksi 10 x 60 metrin kokoinen uusi kiitotie. Kiitotie tehtäisiin kivituhkasta ja siihen kylvetään nurmi. Uudelta kiitotieltä voi operoida kaikilla pienpyöräisillä koneilla ja mahdollisesti myös jeteillä, mikäli 60 metriä riittää. Kiitotien molempiin päihin jäisi edelleen yhteensä 90 metriä nykyistä nurmikenttää laskualueeksi. Koko laskualueen pituus säilyisi samana eli n. 130 metrissä

Aloitteen mukaisesti peruskorjaus tehtäisiin tänä vuonna heti alkukesästä ja se rahoitettaisiin nostamalla jäsenmaksua vuodelle 2016 enintään 150 euroon. Aloitteen mukaisesti jäsenmaksu kerättäisiin vain aikuisjäseniltä. Nuoriso- ja kannatusjäsenten osalta jäsenmaksuun ei tehtäisi muutoksia vaan osallistuminen lisäkustannuksiin olisi vapaaehtoista. Aloitteessa ehdotetaan myös, että mikäli peruskorjaus toteutetaan keräämällä rahat nykyisiltä jäseniltä, niin tästä eteenpäin uusilta jäseniltä kerättäisiin liittymisvuotena jäsenmaksun lisäksi kertaluontoinen liittymismaksu. Sen suuruus voisi olla esimerkiksi 50-100€.

Avustukset ja varainhankinta

Keskusteluissa on tullut ajatus siitä, että hanketta siirrettäisiin vuodella eteenpäin ja haettaisiin avustuksia. Avustusta olemme hakeneet Ilmailun Tukisäätiöltä, mutta emme saaneet. He tukevat uusien kenttien rakentamista korkeintaan 1000€:lla. Saimme viime vuonna 700€ avustuksen Ilmailuliitosta lennokkikoulutukseen ja olemme käyttäneet Kuopion myöntämän EU -talkoorahan kertaalleen siimakentän tekemiseen (n. 7000€). Sitä ei voi hakea enää uudestaan. Pienimuotoinen  Kuopion talkooavustus on tarkoitettu yleishyödyllisiin hankkeisiin. Me olemme pääasiassa aikuisten muodostama yksityinen harrastekerho, jolla on 40€ jäsenmaksu. Emme tee mitään yleishyödyllistä tai nuorisotyötä. Todellisen avustustarpeen perusteleminen on käytännössä vaikeaa, eikä niiden saantiin kannata liikaa luottaa. Nykyisellä jäsenkunnalla 1000€ avustus vähentäisi jokaisen henkilökohtaisia kustannuksia n. 15€:lla. Kentän kunnostaminen maksaa saman verran tai enemmän, jos se toteutetaan myöhemmin.

Päätetään porukalla kokouksessa.

Kokouksessa voi kuka tahansa tehdä muita ehdotuksia, kuten esimerkiksi peruskorjauksen siirtämistä vuodella tai päätöksen siirtämistä kokonaan tulevaisuuteen  Kokouksessa voidaan myös keskustella hankkeen koosta, teknisestä toteutuksesta ja aivan kaikesta. Kokous tekee päätökset asiasta. Tässä kyselyssä kysytään kolme kysymystä ja niistä tärkein on se, että osallistutko enintään 150€ kustannuksiin, jos kokous niin päättää. Koska kyse olisi jäsenmaksusta, niin osallistumatta jättäminen tarkoittaisi samalla kerhon jäsenyydestä luopumista. Tämä ei tietenkään ole tarkoitus ja koko hankeeseen ei kannata lähteä, mikäli jäsenistössä ei ole varsin laajaa kannatusta asialle. Kerhossa on tällä hetkellä 53 aikuisjäsentä. Jos kaikki osallistuisivat, niin hankeen kulut katettaisiin n. 90 €:n  jäsenmaksulla. Hankkeeseen pitäisi sitoutua vähintään 30 jäsentä, että kustannus säilyisi korkeintaan 150€:ssa.

Seuraavassa ovat kolme kysymystä. Älkää välittäkö ulkoasusta, kyselyt tehdään ilmaisohjelmalla, jossa on rajoituksia.  Laita täppä oikeaan ruutuun ja paina jokaisen kysymyksen alla olevaa ”Vote” näppäintä. Siis vastaa kolmeen  kysymykseen  ja paina kolmea ”Vote” näppäintä!  Kyselyn alapuolella on siihen asti saatujen vastausten lukumäärä. Kiitos mielipiteestäsi!

Kyselyyn liittyvissä asioissa ota yhteyttä Juha Reinikka, 040-5664637, jreinikka@dnainternet.net

 

[yop_poll id=”8″] [yop_poll id=”9″][yop_poll id=”10″]