Jäällä_09Nämä kenttäohjeet on Kihun johtokunta hyväksynyt 1.4.2006. Jokaisen kenttää käyttävän on tutustuttava niihin! Kenttäohjeen voi ladata itselleen täältä.


 

Kuopion Lennokkikerho KIHU ry ylläpitää  kahta lennokkikenttää: Talvikenttä sijaitsee Julkulassa Laivonsaaren jäätien yhteydessä ja kesäkenttä Haminalahdessa Silmäsuon entisellä kaatopaikalla eli ’kaatiksella’. Kaatiksella on kaksi erillistä lennätyspaikkaa: RC-KENTTÄ ja SIIMARINKI.

Kenttien käyttöä ja turvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet velvoittavat kaikkia kenttien käyttäjiä ja näihin ohjeisiin tulee perehtyä huolellisesti ennen lennätystä. Ohjeet ovat näkyvillä Kaatiksella ja sen lisäksi ne julkaistaan KIHU:n kotisivuilla. Ohjeet on laatinut KIHU:n johtokunta ja se voi tehdä niihin tarvittaessa muutoksia tai määräaikaisia poikkeuksia esimerkiksi lennokkikisojen ajaksi.

Yleistä:

 1. Lennokkikentät on tarkoitettu vain KIHUN:n jäsenille ja niitä saa käyttää vain lennokkiharrastustoimintaan.
 2. Kentille määrätään vuosittain kenttämestari, joka vastaa kaikesta kenttiin liittyvästä  toiminnasta ja mm. organisoi leikkuuvuorot ja muut kunnostustoimenpiteet. Kenttämestari voi antaa yksityiskohtaisia ohjeita ja määräyksiä, joita on ehdottomasti noudatettava.
 3. Ajoneuvoilla liikkuminen muualla kuin merkityillä teillä ja parkkialueella on kielletty.
 4. Roskaaminen on kielletty. Roskat viedään kentältä pois tai käytetään siellä olevia roskapönttöjä.
 5. Autot sijoitetaan PARKKIALUEILLE. Jäätiellä parkkeeraus ja tiellä liikkuminen tehdään siten, että muille tien käyttäjille ei aiheudu harmia tai vaaraa.
 6. Yhdistyksen vuosikokous määrittelee vuosittain kenttiin liittyvät käyttö- ja muut maksut.
 7. Satunnaiset vierailijat voivat myös käyttää kenttiä. Pitempiaikainen käyttö edellyttää kerhon jäsenyyttä. Johtokunta ohjeistaa vierasmaksujen keräämisen ja suuruuden.
 8. Jokainen kenttiä käyttävä KIHUN jäsen on velvollinen osallistumaan kenttien ylläpitoon, kuten nurmen leikkuuseen ja erilaisiin kunnostustöihin.
 9. Kenttiä voi käyttää polttomoottorilennokeilla kaikkina arkisin klo 10-21 välisenä aikana. Viikonloppuisin 10-21 välisenä aikana. Sähkölennokeilla ja liidokeilla voi lennättää muinakin aikoina.
 10. Polttomoottoreissa on huolehdittava äänenvaimennuksesta.
 11. Kisojen tms. aikoina voidaan aikarajoja ja muita määräyksiä tilapäisesti muuttaa.

 

turvaohje_1KIHUN kesäkenttä ’Kaatis’ Silmäsuolla

 

Turvallisuus:

 1. Jokainen lennättäjä vastaa itse omastaan ja muiden turvallisuudesta harrastuksen yhteydessä. Yhdistys ei vastaa kentällä tapahtuvista vahingoista vaan antaa kentät harrastajien käyttöön jokaisen omalla vastuullaan.
 2. Kaikilla lennättäjillä tulee olla lennokkitoiminnan kattava vastuuvakuutus. Tällainen on esimerkiksi Suomen Ilmailuliiton jäsenyyteen liittyvä vakuutus. Mikä tahansa vakuutus kelpaa,  kunhan se kattaa lennokkiharrastuksessa syntyvät vastuut.
 3. Lennokkikenttien LENNÄTYSALUEELLA voi liikkua satunnaisesti muita ihmisiä, kuten lintu- ja koiraharrastajia kaatiksella tai hiihtäjiä ja verkkokalastajia jäällä. Kaikessa toiminnassa on otettava tämä huomioon ja huolehdittava siitä, ettei muille aiheudu vaaraa tai haittaa lennokkiharrastustoiminnasta
 4. Ennen lennätystä varmistetaan, että lennokki on turvallinen. Lennokkia ei saa lennättää, jos siinä havaitaan vikoja tai puutteita, jotka voivat johtaa sen hallinnan menettämiseen.
 5. Lennokkien valmistelu lennätystä varten tehdään karttaan merkityllä HUOLTOALUEELLA.
 6. Jokaisen pitää varmistaa, että käyttämänsä taajuus on vapaa ennen lähettimen käynnistämistä. Tämä tehdään joko pinnataulun avulla tai muutoin sopimalla kanssalennättäjien kanssa.
 7. Matkapuhelin voi aiheuttaa häiriöitä lähettimeen. Lennättäjän läheisyydessä ei saa pitää puhelinta auki. Turvaetäisyys on 2m.
 8. Moottoreita käynnistettäessä potkuri suunnataan muista poispäin ja huolehditaan, ettei pyörivistä potkureista aiheudu vaaraa.
 9. Lennokkikentillä saa lennättää vain oheisten karttojen mukaisilla lennätysalueilla. Yleisön ja TURVA-ALUEEN päällä ei saa lennättää. Liidokeilla voi tehdä ripeän siirtymälennon turva-alueiden yli jos korkeutta on vähintään 30m.
 10. Lennätysalueella voi liikkua satunnaisesti henkilöitä ja siksi matalalla lento on kielletty lukuunottamatta erikseen merkittyjä alueita, joissa saa lennättää myös alle 5 metrin korkeudella.
 11. Nousu ja lasku pyritään tekemään KIITOTIELLE sen suuntaisesti.
 12. Nousun ja laskun ajaksi lennättäjä voi mennä kiitotielle seisomaan, mutta sen jälkeen siirrytään ripeästi muiden lennättäjien läheisyyteen ja vapautetaan kiitotie muiden käyttöön.
 13. Lennättäjällä voi olla avustaja mukanaan, mutta pääsääntöisesti yleisön pitää pysyä HUOLTOALUEELLA.
 14. Lennättäjät seisovat toistensa lähellä lennätyksen aikana. Tämä siksi, että lennättäjät pystyvät kommunikoimaan keskenään nousuissa, laskuissa ja muissa erityistilanteissa.
 15. Nousut ja laskut kuulutetaan kuuluvalla äänellä muille lennättäjille (NOUSU!, LASKU!)

 

Siimalennokkitoiminnan yhteydessä sovelletaan samoja sääntöjä soveltuvin osin. Erityisesti siimalennokeilla tulee huomioida seuraavaa:

Siimarinki on tarkoitettu vain siimaohjatuille lennokeille. RC-lennokkeja ei saa lennättää siimaringissä.

 1. Lennätyksen aikana lennättäjä seisoo keskellä siimarinkiä ja muiden henkilöiden liikkuminen ringissä lennätyksen aikana on kielletty.
 2. Lennokin lentolinja ei saa ylittää ringin ulkokehää.
 3. Lennättäjän tulee huolehtia siimojen kestävyydestä ja kaikesta tekniikasta siten, että kone pysyy lennättäjän kontrollissa koko lennätyksen ajan.
 4.  Varikkoalueella saavat liikkua vain lennättäjät ja avustajat.
 5.  Kaikkien liikkujien tulee erityisesti varoa varikkoalueella maassa makaavia lennätyssiimoja.