Olemme siirtyneet uuteen FloMembers jäsenrekisteriympäristöön. Tärkein syy muutokselle on EU:n uusi tietosuoja-asetus, joka tuo kaikille reksitereiden pitäjille uusia vaatimuksia. FloMembers ottaa nämä kaikki vaatimukset huomioon. Toinen tärkeä syy on se, että tuleva EU:n yhteiset lennokkimääräykset tuovat kerhoille mahdollisuuden hankkia erityisoikeuksia omille jäsenilleen. Silloin ajantasainen ja tarkka jäsenrekisteri on välttämättömyys. Kolmas syy oli se, että nyt voimme kerätä sen kautta ilmoittautumistietoja eri tapahtumiin ja jopa lähettää laskuja eri käyttäjäryhmille. Jäsenrekisteriohjelman nettisivut löytyvät täältä: https://flomembers.fi/

Jäsenrekisterissä käyttäjille voi asettaa rooleja ja ryhmiä. Rooleja ovat esimerkiksi jäsenyyden laatu, kuten kannatusjäsen, nuorisojäsen, jäsen. Jäsenet voivat kuulua erilaisiin ryhmiin, joista osaan voi ilmoittautua myös itse. Pääkäyttäjä voi luoda ja muutella vapaasti ryhmiä ja niiden ilmoittautumisoikeuksia. Sellaisia voi olla esimerkiksi Kaatiksen kenttien käyttäjäryhmät, kuten RC-Kenttä, DUMP ja Siimakenttä. Kun rekisteröityy Rautavaaran lennokkileirille, niin samalla järjestelmä lisää käyttäjälle siihen kuuluvan ryhmän. Ryhmiä voi suodattaa, sortata, ladata exceliin ja ryhmälle voi myös lähettää sähköpostia tai tehdä ryhmäkohtaisen laskun. Tätä ominaisuutta käytetään juuri tulevan kevätleirin laskutuksessa.

Jäsenrekisterissä jäsenet näkevät vain omat tietonsa. Kaikkien tiedot ovat luonnollisesti pääkäyttäjän näkyvissä. Sen lisäksi osalle käyttäjistä voi antaa erilaisia rooleja, kuten tapahtumanjärjestäjä, laskuttaja jne. He näkevät silloin vain kyseiseen aihepiirin liittyvät tiedot. Esimerkiksi Rautavaaran tulevan lennokkileirin tapahtumajärjestäjä on Paltamon Seppo. Hän voi tarkastella leirille rekisteröityneiden henkilöitten ilmoittamia tietoja ja tulostaa ne myös Exceliin jatkokäsittelyä varten.

Jäsenrekisteri toimii myös porttina kerhon jäsensivuille. Se piilottaa sivut niin, että ilman kirjautumisoikeutta jäsensivuille ei pääse. Yhdistysrekisterilain mukaan kerhon jäsenten pitää tietää vähintään muiden kerhon jäsenten nimet ja paikkakunta. Ne tiedot tullaan julkaisemaan jäsensivuilla. Jokainen voi myöskin antaa luvan emailin ja puhelinnumeron julkaisemiseen, mutta se on vapaaehtoista.

Jäsenrekisteriohjelman kaikkia ominaisuuksia ei vielä ole otettu käyttöön. Niistä tiedotetaan sitten, kun sellaisia tulee.

Jäsenrekisteriin kirjaudutaan osoitteessa:

https://edge.flomembers.com/kihu-ry

Jäsenrekisterinäkymästä pääsee rekisteröitymään tapahtumiin, muuttamaan omia tietojaan ja katsomaan laskujaan sekä siirtymään jäsensivuille (Extranet). Nämä valikot löytyvät ohjelman yläpalkista. Vastaavasti jäsensivuilta pääsee takaisin jäsenrekisteriin Extranet sivulta löytyvällä "Jäsenrekisteri" valikolla.